Viestinnällistyminen on megatrendi

Maailmassa, jossa sanomalehtiä sekä radio- ja tv-kanavia oli rajallisesti, medialla oli mahdollista paketoida tieto ja jaella se yleisölle. Paikallisesta sanomalehdestä löytyi kaikki, mitä paikkakunnalla tapahtui. Kun sitten jotain todella suurta tapahtui, kaikki kokoontuivat tärkeimmän radio- tai tv-kanavan ääreen kuulemaan sanomaa.

Digitaalinen mediakenttä, viestintä ja vuorovaikutus on erilaista. Se mahdollistaa valtavat liikennemäärät, mutta yleisöt myös jakautuvat pienemmiksi “niche”-ryhmiksi. Vanha viestinnällinen maailma oli hyvin ylhäältä johdettu, standardien mukainen ja lineaarinen. Digitaalinen maailma on paljon arvaamattomampi, verkostoitunut ja eksponentiaalinen. Nyt jokaisella ihmisellä on taskussaan media älypuhelimen muodossa. Ja jokainen voi aloittaa halutessaan viestimisen verkossa käytännössä ilman mitään investointeja. Viestintä, vuorovaikutus ja empatia korostuvat nykymaailmassa.

Digitaalinen identiteetti

Nykytyössä viestinnän ja vuorovaikutustaitojen lisäksi nousee myös oman osaamisen markkinointi. Asiantuntijat ja johtajat rakentavat tällä hetkellä omaa verkkoidentiteettiään ja brändejään. Tulevaisuuden maailmassa on mahdollista, että nimenomaan henkilöbrändit vetävät kiinnostusta puoleensa samalla, kun yritysten ja organisaatioiden viestit hautautuvat massaan. Työidentiteetissä kyse on pitkälti valinnasta. Miten, mitä ja missä luomme ja jaamme sisältöjä. Se on myös valinta siitä, mitä emme tee ja mitä jätämme ulkopuolelle.

katri saarikivi viestintä vuorovaikutus 

Tunnetieto välittyy huonosti verkossa

"Ihminen päihittää toistaiseksi tietokoneen monessakin asiassa: oppimisessa sekä joustavassa ja luovassa ajattelussa, mutta ennen kaikkea vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Syynä on ihmisen kyky tuntea empatiaa."

Lue koko Katri Saarikiven haastattelu.

 

jukka-ala-mutka-viestinta-vuorovaikutus-1

Digitaalinen minä

Identiteetti = mitä henkilö on.

Imago = miltä jokin näyttää.

Imago + taloudellinen hyöty = brändi.

Keskustelimme näistä teemoista sarjayrittäjä ja tiedemies Jukka Ala-Mutkan kanssa.