Ongelmanratkaisuun löytyy työvälineitä verkosta

Ongelmalla tarkoitetaan ristiriitaa todellisen tilanteen ja toivotun lopputilanteen välillä. Ongelmanratkaisussa puolestaan pyritään pääsemään tilanteesta A tilanteeseen B ja samalla voittamaan tavoitteen saavuttamisen esteet. Erilaiset keinot ongelmanratkaisuun lähtevät tunnistetuista ongelmista. Tavallisesti keskitytäänkin esimerkiksi tuotteisiin, kilpailutilanteeseen ja prosessiin tai asiakkaan ongelmiin.

Suunnittelua tai ideointia voidaan pitää ongelmanratkaisuprosessina. Internet tarjoaa työkaluja monien yksittäisten ongelmien ratkaisuun, mutta ongelmanratkaisun perusperiaatteet ovat pysyneet melko muuttumattomina.

Digitalisaation on sanottu leviävän kaikille toimialoille. On myös sanottu että kaikki mikä suinkin voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Ihmisen tehtäväksi jää puolestaan tehdä ne asiat mihin koneet eivät vielä pysty. Ihminen on parempi ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia kuin koneet. Myös luova ajattelu ja oppiminen ovat ihmisen vahvuuksia. Tietokoneiden ja robottien ratkaistessa meidän helpoimmat ongelmamme ihmisen tehtäväksi jää kaikki vaikeampi ongelmanratkaisu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän ihmisten työ vaikeutuu ja tarvitsemme parempia ajattelumalleja erilaisten ongelmien ratkaisuun. Samalla luovuus ja oikeiden kysymysten kysyminen korostuu.

digitaidot ongelmanratkaisu antti apunen

Miten sinä määrittelisit ongelmanratkaisun?

Lue Antti Apusen ajatuksia ongelmanratkaisusta. Antti on Edisteen omistaja ja tuotteistaja. Ediste Oy tekee huippunopeita palvelutuotteistuksia. 

 

digitaidot-ongelmanratkaisu-risto-linturi-small

Erilaiset innovaatiometodit digitaalisen liiketoiminnan tukena

"Luovuus on helppoa viisivuotiaille, koska he eivät vielä tiedä, mitä asioita todellisuudessa ei pidä sotkea toisiinsa. Se opetetaan vasta koulussa. Saduissa luovuus vielä elää."  Lue Risto Linturin ajatuksia luovuudesta ja ongelmanratkaisusta.