Itsensä johtaminen on tärkeää myös digityössä

Moni työ, erityisesti asiantuntijatyö on itseohjautuvaa. Mikäli tavoitteet, tehtävät ja vastuut ovat selkeät ja työntekijä motivoitunut, ei itsensä johtamisen tarve korostu. Mikäli työntekijä ei tarkalleen tiedä, mitä työtehtävällä tai projekteilla tavoitellaan, tarvitaan työntekijältä vahvaa itsensä johtamisen taitoa. Sitten on vielä kolmas tilanne, jota ei soisi kenellekään. Se on sitä, ettei ole selkeitä tavoitteita eikä osata johtaa itseään. Tätä voidaan kutsua sähläämiseksi.

Ajasta, paikasta ja sisällöstä riippumaton digitaalinen työ tarvitsee ympärilleen johtamista. Itsensä johtamista. Työ tarvitsee myös rutiineja ja rakenteita. Näiden elementtien aikaansaamiseksi on osattava johtaa itseään. Hyvällä itsensä johtajalla tulee olla itsekuria, keskittymiskykyä ja suunnitelmallisuutta.

Mitä itsensä johtaminen on?

Itsensä johtaminen voi olla tavoitteellisuutta ja itsetuntemusta. Se voi olla myös stressin ja ajankäytön hallintaa, tunneälykkyyttä, tunteiden hallintaa, muutosvalmiutta ja muutosten hallintaa. Mielestämme itsensä johtaminen on töiden hyvää organisoimista, jota pidetään kasassa hyvällä priorisoinnilla ja tahdonvoimalla silloinkin, kun tehtävä ei ole mielekkäin mahdollinen. Itsensä johtaminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että tietää, mikä on kullakin hetkellä tärkein tehtävä, ja tekee sen valmiiksi. Mikäli omasta priorisoinnista laistaa, eikä tarkkaan tiedä, mitä tulisi tehdä seuraavaksi ja asiat alkavat kasaantua, seurauksena on usein kiirettä. Kiire aiheuttaa puolestaan stressiä, ja stressin vaikutukset kaikki tietävätkin.

digitaidot teemu arina itsensä johtaminen biohakkerointi

Biohakkerointi ja itsensä johtaminen

Biohakkerointi on suorituskyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden optimointia hyödyntämällä tiedettä, teknologiaa ja syvällistä ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja ravitsemuksesta. Lue Teemu Arinan ajatuksia biohakkeroinnista ja itsensä johtamisesta.

digitaidot camilla tuominen itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on virtausta

"Luovuudelle ei ole tilaa, kun on kiire eikä virheitä sallita. Ihmiset laitetaan juoksemaan kovempaa ja tekemään enemmän. Heitä yritetään motivoida rahalla, mutta kuten tutkimuksissa on vuosia todettu: luovuutta ei saa aikaan ruoskalla." Lue Camilla Tuomisen haastattelu tunteiden tunnistamisesta ja itsensä johtamisesta.